Titel Beleidsadviseur ICT & Accountancy (Ingevuld)
Categories ICT vacatures
Soort Vaste baan
Salaris €6000 – €7500
Locatie Amsterdam
Informatie

Voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants zijn wij opzoek naar een Beleidsadviseur ICT  en Accountancy (24 – 38 uur per week).

De functie

Als beleidsadviseur ICT & Accountancy houdt u zich bezig met de ICT-ontwikkelingen die van belang zijn voor de beroepsontwikkeling van accountants. Op dit gebied stelt u beleidsstandpunten op en organiseert u onderzoek , debatbijeenkomsten, rondetafelbijeenkomsten, congressen en seminars over actuele en aansprekende thema’s zoals continuous auditing,  Open Data, SBR en XBRL, e-facturen en Zeker-online.

Het zwaartepunt van uw werkzaamheden ligt in het projectleiderschap m.b.t. de invoering van SBR-assurance met als kernvraag: Hoe kan de accountant rapportages en verklaringen als SBR op een gestandaardiseerde wijze bij de diverse uitvragende partijen aanleveren. De verwachting is dat veel  uitvragers zoals DUO, DNB, NZA etc. overstappen op SBR, waarbij ieder zijn eigen specifieke verslaggevingseisen kent.

U draagt het beleid van de NBA uit in bijeenkomsten van NBA-commissies en werkgroepen maar ook bij extern overleg met andere branche- en koepel- organisaties, banken, software-leveranciers,  toezichthouders en ministeries.

U volgt de nationale en internationale relevante ontwikkelingen en vertaalt deze naar wijzigingsvoorstellen m.b.t. het NBA-beleid en naar praktische hulpmiddelen voor de leden. U bent aanspreekpunt voor de NBA-helpdesk en werkt samen met en rapporteert aan het Hoofd Beroepsontwikkeling & Beleid. U kunt een beroep doen op secretariële ondersteuning door één van de  stafmedewerkers.

Wij vragen

  • afgeronde AA/RA/RE-opleiding
  • minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de openbare praktijk
  • aantoonbare beleidsmatige interesse in het functioneren van accountants
  • aantoonbare interesse in  vraagstukken op het snijvlak van ICT & Accountancy
  • diplomatieke en communicatieve vaardigheden
  • eigen initiatief, zelfstandigheid, creativiteit en praktisch handelen

De NBA biedt

Een dynamische werkomgeving met een informele werksfeer, mogelijkheden voor thuiswerken en een hoge mate van professionaliteit. Wij hechten aan een resultaatgerichte aanpak in al onze activiteiten en hebben veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van onze medewerkers. Wij hanteren een marktconform salaris.

NBA

De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals, werkzaam in de openbare accountantspraktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. Binnen de NBA houdt de afdeling Beroepsontwikkeling & Beleid zich onder meer bezig met de begeleiding van de bestuurlijke en sectorale  commissies van de NBA, voorlichting en advies aan leden (helpdesk) en derden en nieuwe ontwikkelingen in het accountantsberoep.

Informatie en reactie

Meer informatie over de functie kunt u inwinnen bij Luuk Bosch, telefoonnummer 06-27119690 / 030-75088821. Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u sturen naar luuk@onearrow.nl

Reageer op deze vacature

© One Arrow | Website door JijOnline.nu