Titel Beleidsmedewerker Toezicht Accountantsopleidingen (Ingevuld)
Categories Finance vacatures
Soort Vast
Salaris €4000,- – €5100,-
Locatie Amsterdam
Informatie

Beleidsmedewerker Toezicht Accountantsopleidingen
(0,8 -1 fte, max. € 71.531 bruto per jaar, standplaats Amsterdam)

De functie

De beleidsmedewerker Toezicht Accountantsopleidingen voert onder verantwoordelijkheid van de secretaris en/of de seniorbeleidsmedewerker, zelfstandig toezichtactiviteiten uit op zowel de theoretische opleidingen als de praktijkopleidingen. De werkzaamheden omvatten onder meer:

 • het opstellen en uitvoeren van een onderzoeksplan en hierover helder rapporteren. De onderzoeken vinden in belangrijke mate op kantoor en deels op locatie plaats;
 • het beoordelen van verzoeken tot aanwijzing van accountantsopleidingen, het verrichten van specifieke thema-onderzoeken en het opstellen van analyses;
 • het bijdragen aan het verder ontwikkelen van het toezichtinstrumentarium;
 • het in kaart brengen van belangrijke ontwikkelingen in het beroepenveld en het hoger onderwijs;
 • het zelfstandig beantwoorden van vragen en geven van voorlichting over wet- en regelgeving.

Functieprofiel

 • bij voorkeur afgestudeerde AA of RA, met minimaal vijf jaar relevante werkervaring in de accountancy en/of bij een toezichthouder. Of een bachelor en/of master in accountancy met relevante (onderzoeks)ervaring.
 • kennis van (of affiniteit met) het hoger onderwijs in het algemeen en zo mogelijk met het accountantsonderwijs in het bijzonder.
 • goed kunnen schrijven, materie snel eigen kunnen maken en analytisch en inhoudelijk sterk zijn.
 • accuraat en gestructureerd kunnen werken, kunnen overtuigen en goed kunnen communiceren.
 • enthousiaste, collegiale en betrokken collega, met een resultaatgerichte attitude.

Arbeidsvoorwaarde

Een interessante werkomgeving met een informele werksfeer met aandacht voor de individuele ontwikkeling van de medewerkers. Het salaris is maximaal € 5.124,- bruto per maand (op basis van een 38-urige werkweek), exclusief vakantietoeslag en 13e maand. Het aanvangssalaris is afhankelijk van je werkervaring.

Wie zijn wij

De CEA is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat bij wet is ingesteld. De taken van CEA zijn:

 • het vaststellen van de eindtermen van de accountantsopleidingen (AA en RA);
 • het aanwijzen van en het toezicht houden op de realisatie van de eindtermen door accountantsopleidingen (in het hbo en wo);
 • het toezicht op de realisatie van de eindtermen in de praktijkopleidingen AA en RA; en
 • het afgeven van verklaringen van vakbekwaamheid aan buitenlandse accountants. De commissie wordt hierbij ondersteund door een secretariaat, bestaande uit vijf medewerkers. Voor meer informatie: ceaweb.nl.

CEA bekleedt een belangrijke toezichthoudende positie binnen het accountantsonderwijs. Door haar toezicht draagt CEA bij aan het versterken en borgen van de kwaliteit van het accountantsonderwijs en daarmee aan een goede beroepsuitoefening door accountants. De roep om verandering en versterking van de maatschappelijke rol van accountants is momenteel zeer actueel. Ook de accountantsopleidingen kunnen en moeten een bijdrage leveren aan het versterken van de positie en het functioneren van accountants in de toekomst. Vandaar dat CEA actief participeert in het debat over de toekomst van de accountantsopleidingen om zo de kwaliteit van deze opleidingen blijvend te verzekeren. CEA onderhoudt daartoe contacten met relevante stakeholders, zoals: alle (hbo en wo) accountantsopleidingen en hun vertegenwoordigende overlegorganen (ACS, VAAC, PWA), de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), AFM, instanties in het hoger onderwijs (NVAO, Vereniging van Hogescholen en de Inspectie van het Onderwijs) en het ministerie van Financiën.

 

 

Reageer op deze vacature

© One Arrow | Website door JijOnline.nu